POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Witam!

Drogi użytkowniku!

To, że znalazłeś się tutaj oznacza, że cenisz oraz chronisz swoją prywatność.

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Ciebie dokument, który zawiera najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies w związku z korzystaniem ze strony eduset.online (dalej: Portal).

Chcemy, żebyś w trakcie korzystania z naszych usług czuł się̨ komfortowo!

W związku z powyższym oprócz polityki prywatności przygotowaliśmy dokument RODO opisujący szczegółowo przetwarzane przez Kezer Twoje dane osobowe. Dokument dostępny jest w siedzibie firmy oraz na stronie eduset.online:

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z poniższą polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@eduset.online

§ 1

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest:

Kezer prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Hoofddorp przy ul. Lettenburg, KVK 78161479 adres e-mail info@eduste.online, (dalej: Sprzedawca).

Jeżeli masz pytania do Polityki Prywatności lub dotyczące Ochrony Danych Osobowych z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować́ się̨ za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail: info@eduset.online lub na piśmie na adres siedziby Administratora. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem strony internetowej eduset.online

§ 2

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz złożyć zamówienie, zawrzeć umowę, złożyć reklamację, odstąpić od umowy lub korzystać z innych naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam swoich danych osobowych, m.in. takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny, NIP, REGON, KVK. Zgoda na podanie danych osobowych jest dobrowolna. Gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się z dokumentu RODO dostępnego na naszych social media oraz stronie internetowej.

§ 3

Profilowanie

W ramach naszych social media oraz strony internetowej możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

§ 4

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres niezbędny i wyłącznie w przypadku istnienia podstawy prawnej przetwarzania, a więc do momentu, w którym:

Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych.

Ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową.

Cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeżeli stanowiła ona podstawą tego przetwarzania.

Zostanie przyjęty Twój sprzeciw, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

§ 5

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą̨ certyfikatu SSL Let’s Encrypt.

Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na serwerach, do których dostęp chroniony jest hasłem i zaporą.

Zapewniamy, że podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie wszelkich podanych przez Ciebie danych osobowych.

Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.

§ 6

Technologie śledzące

Nasza strona internetowa, podobnie jak większość, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

Są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).

Umożliwiają̨ Ci m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Strony.

Nie powodują̨ zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

Usunąć́ pliki cookies.

Blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Na naszych oraz stronie internetowej ciasteczka wykorzystywane są̨ w celu:

Zapamiętywania informacji o Twojej sesji.

Statystycznym.

Marketingowym.

Udostępniania kluczowych funkcji.

Aby dowiedzieć się̨ jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę̨ w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać́ się̨ wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach (w zależności od przeglądarki, której używasz): FireFox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge.

ANALIZA I STATYSTYKA

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania naszych social mediów, czas spędzony na naszych profilach, odwiedzane podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach ustawień plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

MARKETING

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

NARZĘDZIE SPOŁECZNOŚCIOWE

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Google+.

Osadzamy na naszych profilach nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Jeśli nie wyłączysz opcji wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę̨ na ich wykorzystanie.

§ 7

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą̨ być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się̨ lista tych podmiotów:

podmiot realizujący dostawę towarów,

dostawca płatności,

osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność́,

biuro księgowe,

podmiot ułatwiający optymalizacje social media,

podmiot zapewniający usługi marketingowe,

portale społecznościowe.

Bank ING w związku ze:

świadczeniem przez Bank na rzecz Strony usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Strony przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych za pośrednictwem Strony,

w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami sądowymi;

w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom),

wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.

§ 8

Zawieranie umów

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu złożenia zamówienia, zawarcia umowy i jej realizacji, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem. Dane przekazane nam w związku ze złożonym zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Składając zamówienie, musimy przetworzyć Twoje dane niezbędne do realizacji zamówienia, między innymi takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Jeżeli dokonujesz zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, musisz podać nazwę firmy, stanowisko, adres siedziby oraz numer NIP, REGON, KRS oraz KVK, jeśli takowy posiadasz.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem dokonywanych przez Ciebie płatności przez Internet, przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Bankiem (art. 6 ust.1 lit. c RODO). 

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz postanowień umownych, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych wskazanych w zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

§ 9

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte

w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

§ 10

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą̨ być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia przestrzeganie przez te podmioty SCC, czyli Standard Contractual Clauses, zaakceptowanych decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

§ 11

Kontakt e-mailowy i telefoniczny

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wypełniając formularz dostępny na Stronie przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz numer telefonu. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Zostanie usunięta po 5 latach od jej nadania. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlega archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

§ 12

Aktualizacja zasad polityki prywatności

Zasady określone w niniejszym dokumencie mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Data aktualizacji: 06.04.2021r.